Pierwsze próby z sixem

Wszystkie klatki ponakładane na siebie.
Na razie 1:0 dla pentacona.
Domowy skan d80 tką.

© Maciej Czuchraniuk. Obsługiwane przez usługę Blogger.