Skany

Winieta z 18-70
Supernowoczesne skanowanie w niszczącej rozdzielczości wyglądało tak:


© Maciej Czuchraniuk. Obsługiwane przez usługę Blogger.