Praktica

Pierwszy film.
Jak widać początki bywają trudne.

© Maciej Czuchraniuk. Obsługiwane przez usługę Blogger.