Nie ma to jak

nocne z ręki.

© Maciej Czuchraniuk. Obsługiwane przez usługę Blogger.